2010:05:24
22:35:48

‘≥лолог≥чний факультет

 онтактна ≥нформац≥€

58000, м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського, 2

тел. +380-372-584846

E-mail: clg-philБўі@6aƒШchnu.edu.ua

WEB-стор≥нка: clg-phil.chnu.edu.ua

≤стор≥€ ф≥лолог≥чного факультету

¬икладанн€ ф≥лолог≥чних дисципл≥н в ун≥верситет≥ розпочалос€ 1875 року на ф≥лософському факультет≥. ‘≥лолог≥чний факультет створено у 1940 роц≥. ƒо його складу входило три в≥дд≥ли: украњнськоњ мови та л≥тератури, рос≥йськоњ мови та л≥тератури ≥ зах≥дноЇвропейських мов ≥ л≥тератур. ” 1944 роц≥ факультет складавс€ з в≥дд≥л≥в словТ€нськоњ та романськоњ ф≥лолог≥њ. « 1954 р. в≥дд≥л романо-германськоњ ф≥лолог≥њ вид≥ливс€ в окремий факультет. “епер на факультет≥ ведетьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в за ш≥стьма спец≥альност€ми: украњнська мова ≥ л≥тература, рос≥йська мова ≥ л≥тература, румунська мова ≥ л≥тература, журнал≥стика, ф≥лолог≥€ (заруб≥жна л≥тература та теор≥€ л≥тератури), переклад (украњнсько-рос≥йський). Ќавчальний процес на факультет≥ забезпечують 6 кафедр: сучасноњ украњнськоњ мови, ≥стор≥њ та культури украњнськоњ мови, украњнськоњ л≥тератури, словТ€нськоњ ф≥лолог≥њ та пор≥вн€льного л≥тературознавства, румунськоњ та класичноњ ф≥лолог≥њ, заруб≥жноњ л≥тератури та теор≥њ л≥тератури.

ƒеканат

ƒекан: доктор ф≥лолог≥чних наук, професор Ѕунчук Ѕорис ≤ванович.

«аступники декана:

кандидат ф≥лолог≥чних наук, доцент ѕопович ќлександр ќрестович;

кандидат ф≥лолог≥чних наук, доцент Ўабат-—авка —в≥тлана “арас≥вна.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterБўі@6aƒШchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.