2010:05:24
22:35:48

Наукові статті

 1. Нямцу А.Е., Антофійчук В. Відсвіт Вифлеємської зірки: До 2000-ліття Різдва Христового // Буковина. — 2000. — 6 січня.
 2. Нямцу А.Є. Роман Н.Мейлера "Євангеліє від Сина Божого" у контексті літератури ХХ ст. // Від бароко до постмодернізму: Матеріали міжвузівської конференції, присвяченої 90-річчю Н.С.Шрейдер. — Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. — С. 197-203.
 3. Нямцу А.Є. Аксіологія "агасферівського комплексу" в повісті О.Стороженка "Марко Проклятий" // Вісник Чернівецького університету. Вип. 64. Філософія. — Чернівці: Рута, 1999. — С. 60-63..
 4. Нямцу А.Е. Евангельская традиция и "Иисус Неизвестный" Д.С.Мережковского // Вісник Чернівецького університету. Вип. 81. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2000. — С. 23-28.
 5. Нямцу А.Е. Содержательная функциональность приема "сюжет в сюжете" в литературе ХХ века // Вісник Дніпропетровського університету. Літературознавство. Журналістика. Випуск 3, том 1. — Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. — С.14-20.
 6. Нямцу А.Е. Актуальные аспекты современного сравнительного литературоведения (к проблеме функционирования традиционных сюжетов) // Літературознавство і культурологія: Збірник наук. Статей. Випуск І. — Чернівці: Рута, 2000. — С. 11-13.
 7. Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты (проблемы теории) // Літературознавство і культурологія: Збірник наук. Статей. Випуск І. — Чернівці: Рута, 2000. — С.35-49.
 8. Нямцу А.Є. Проблема неоміфологізму в світовій літературі ХХ ст. (теоретичні аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. — Львів: Світ, 1999. — Ч. 1. — С. 341-347.
 9. Нямцу А.Є. Євангельські мотиви у світовій літературі (теоретичні аспекти) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск І. — Чернівці: Рута‚ 2000. — С.21-25.
 10. Нямцу А.Е. Сегодня и всегда — творить! // Традиція і новаторство у світовій літературі: Збірник. — Чернівці: Рута‚ 2000. — С. 3-4.
 11. Нямцу А.Е. Предательство Иуды (философско-психологические трактовки и литературные версии евангельской коллизии).
 12. Нямцу А.Е.‚ Гураль М.И. Трансформация новозаветного канона в романе Ж.Сарамаго "Евангелие от Иисуса" // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 2. — Чернівці: Рута‚ 2000. — С. 110-118.
 13. Нямцу А.Є.‚ Гураль М.І. Трансформація мотиву безсмертя в українській літературі // Роль християнства в утвердженні освіти‚ науки та мистецтва: Історія‚ уроки перспективи. Науковий збірник. — Рівне: ППФ "Волинські обереги"‚ 2000. — С. 156-160.
 14. Нямцу А.Є. До проблеми функціонування традиційних сюжетів у літературі ХХ ст. (теоретичні аспекти) // Warszawskie zesyty ukrainoznawcze: Spotkania polsko-Ukrainskie. № 11-12. — Warszawa‚ 2001. — S. 415-422.
 15. Нямцу А.Е. Предисловие // Романчук Л.А. Творчество Годвина в контексте романтического демонизма: Монография. — Днепропетровск: Поліграфіст‚ 2000. — С. 3-4.
 16. Нямцу А. Християнство і ми // Українська ластівка: Літературно-мистецький‚ педагогічно-просвітницький часопис. — Чернівці: Букрек‚ 2000. — С.2-5.
 17. Нямцу А.Е. Проблема литературной традиции в ХХ в. // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 3-16.
 18. Нямцу А.Е. К проблеме функционирования традиционных сюжетов в литературе // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 17-19.
 19. Нямцу А.Е. Архетип-Миф-Традиционный образ // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 20-24.
 20. Нямцу А.Е.‚ Гураль М.И. "Марко проклятый" О.Стороженко в контексте мировой литературной традиции // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 25-32.
 21. Нямцу А.Е. Фаустовская парадигма в повести А.И.Куприна "Звезда Соломона"// Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 33-36.
 22. Нямцу А.Е. Аксиология бессмертия в литературе ХХ в. (нравственно-поведенческие аспекты) // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 37-41.
 23. Нямцу А.Е. Трансформация мотива бессмертия в драме Р.Мерля "Новый Сизиф" // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 41-46.
 24. Нямцу А.Е. "Alter ego" человека в современной фантастике // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 54-58.
 25. Нямцу А.Е.‚ Беридзе А.В. Булгаковская традиция в русской фантастике (на материале романа А. и Б. Стругацких "Хромая судьба") // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 47-53.
 26. Нямцу А.Е. Парадоксы антиутопического рая в фантастике // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 59-68.
 27. Нямцу А.Е. Мотив контакта в современной фантастике // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 69-74.
 28. Нямцу А.Е. Христианство и современность // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 75-79.
 29. Нямцу А.Е. "Народный Христос" в русском фольклоре и духовных стихах // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 79-85.
 30. Нямцу А.Е. Евангельская традиция и концепция "нового христианства" в творчестве Д.С.Мережковского // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 86-90.
 31. Нямцу А.Е. "Апокрифизация" евангельской коллизии в рассказе Л.Андреева "Елеазар" // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 91-94.
 32. Нямцу А.Е. Между жизнью и смертью, или Онтологические и аксиологические антиномии "феномена Лазаря" в литературе ХХ в. // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 95-104.
 33. Нямцу А.Е.‚ Гураль М.И. Философия и психология предательства в романе Г.Панаса "Евангелие от Иуды // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 105-114.
 34. Нямцу А.Е. Роман М.Валтари "Тайна царствия" в контексте литературы ХХ в. // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 115-123.
 35. Нямцу А.Е. Евангельская традиция в романе Мигеля Отеро Сильвы "И стал тот камень Христом" // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 124-128.
 36. Нямцу А.Е. "Загадка Иисуса Христа" и "Загадка Иуды Искариота" в повести С.Эрдега "Безымянная могила" // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 129-138.
 37. Нямцу А.Е. Перспективное исследование о романтическом демонизме // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 139-143.
 38. Нямцу А.Е. "Сумерки духа"‚ или Как не нужно изучать Библию // Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты‚ образы‚ мотивы. — Черновцы: Рута‚ 2001. — С. 144-156.
 39. Нямцу А.Є. Деякі аспекти літературної трансформації легендарно-міфологічних структур // Герменевтичні студії: Збірник наукових праць Міжнародного науково-теоретичного семінару "Герменевтика тексту: Між істиною і методом". — Львів: Аз-арт‚ 2001. — С. 74-87.
 40. Нямцу А.Е.‚ Беридзе А.В. Функциональность литературных традиций в романе А. и Б.Стругацких "Хромая судьба" // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія: Збірник наукових праць. Випуск 106. — Чернівці: Рута‚ 2001. — С. 30-37.
 41. Нямцу А.Є. Біблія і українська культура ХХ ст. (теоретичні аспекти) // Міжнародний Науковий Конгрес "Українська історична наука на порозі ХХІ століття: Доповіді та повідомлення. Том 2. — Чернівці: "Рута"‚ 2001. — С. 20-24.
 42. Нямцу А.Е. Легендарно-мифологическая традиция в литературе // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 3. — Чернівці: Рута‚ 2001. — С.
 43. Нямцу А.Є.‚ Ясинецька І.Л. Морально-психологічні антиномії поведінкового та аксіологічного комплексів легендарного образу в літературі // Збірник на пошану професора Марка Гольберга: До 50-річчя наукової діяльності та 80-річчя від дня народження. — Дрогобич: "ВИМІР"‚ 2002. — С. 271-277.
 44. Нямцу А.Є. Образ Дон Жуана у світовій літературі: морально-психологічні антиномії поведінкового та аксіологічного комплексів // Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ‚ 2002. — С. 228-237.
 45. Нямцу А.Е. Трансформация утопических моделей в фантастике ХХ века // Поетика художнього твору та проблеми його інтерпретації: Збірник наукових праць. — Донецьк-Дрогобич: Коло‚ 2002. — С.56-68.
 46. Нямцу А.Є.‚ Ясинецька І.Л. Євангельські мотиви у російському фольклорі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 140. Слов'янська філологія. — Чернівці: Рута‚ 2002. — С. 30-36.
 47. Нямцу А.Є. Проблема литературной традиции в ХХ в. // Біблія і культура: Збірник наук. Статей. Вип. 4. — Чернівці: Рута‚ 2002. — С. 33-43.
 48. Нямцу А.Е. Традиции Г.Уэллса в литературе ХХ века // Образы времени — Образы мира: Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина. № 571. — Харьков: "ТО Эксклюзив"‚ 2002. — С. 55-69.
 49. Нямцу А.Є. Легендарно-міфологічні структури в контексті європейської літературної традиції // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Всеукр. збірник наук. праць. Число сьоме. — Черкаси: ЧДТУ‚ 2003. — С. 61-68.
 50. Нямцу А.Е. Некоторые аспекты литературной трансформации легендарно-мифологических структур // Наукові записки факультету романо-германської філології. Acta philologica; Volumen 1. Studia hermeneutica: Герменевтика тексту: між істиною і методом. — Дрогобич: "Коло"‚ 2003. — С.41-51.
 51. Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты в общекультурном универсуме // Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту: Збірник наукових праць. — Одеса: Астропринт‚ 2003. — С. 166-182.
 52. Нямцу А.Є. Загальнокультурна традиція у слов'янських і західноєвропейських літературах (теоретичні аспекти) // Матеріали У конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. Книга 1. — Чернівці: Рута‚ 2003. — С.107-112.
 53. Нямцу А.Е. "Машина часу" у розвитку сучасної фантастики // Іноземна філологія: Український науковий збірник. Випуск 114. — Львів: Львів. нац. ун-т‚ 2003. — С. 80-89.
 54. Нямцу А.Е. Литературная традиция в контексте современной общекультурной аксиологии // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. № 1. — Запоріжжя: ЗДУ‚ 2003. — С. 109-118.
 55. Нямцу А.Е. Трансформация легендарно-мифологической традиции в литературе ХХ века // Матеріали Міжнародної конференції "Функціонування літератури у культурному контексті епохи". — Дніпропетровськ: ДНУ‚ 2003. — С. 52-73.
 56. Нямцу А.Е. Лазарь — Франкенштейн — Дракула (типология мотива "омертвевшей души" в литературе) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 5. — Чернівці: Рута‚ 2003. — С. 14-32.
 57. Нямцу А.Е. Роман Яна Добрачинского "Письма Никодима" в контексте литературной евангельской традиции // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 5. — Чернівці: Рута‚ 2003. — С.95-104.
 58. Нямцу А.Е. Продолжения и дописывания традиционных структур (теоретические аспекты) // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. — Чернівці: Рута‚ 2003. — С.34-48.
 59. Нямцу А.Е. Нарративная специфика традиционных структур в литературе // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. — Чернівці: Рута‚ 2003. — С.3-13.
 60. Нямцу А.Є. Відсвіт Вифлеємської зорі // Університетський вісник. — 2002. — № 15 (1627).
 61. Нямцу А.Є. Ренесансна традиція в контексті світової літератури (теоретичні аспекти)//Ренесансні студії. — Вип. 9. — Запоріжжя‚ 2003. — С. 3-15.
 62. Нямцу А.Е. Литературные метаморфозы традиционных структур (теоретические аспекты) // Проблеми сучасного літературознавства: Збірник наукових праць. Випуск 12. — Одеса: Маяк‚ 2003. — С. 5-20.
 63. Нямцу А.Е. Евангельская традиция в мировом литературном контексте // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск ХХ1У. — Херсон: Видавництво ХДУ‚ 2004. — С.44-50.
 64. Нямцу А.Є. Жанр "літературних євангелій" у польській літературі ХХ ст. (теоретичні аспекти) // Гуманітарний вісник. Серія "Іноземна філологія"‚ № 8. — Черкаси: ЧДТУ‚ 2004. — С. 100-106.
 65. Нямцу А.Е. Антиутопический контекст и мотив бессмертия в фантастике (постановка проблемы) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія "Гуманітарні науки"‚ № 1. — Запоріжжя: Гуманітарний університет "ЗІДМУ‚ 2004. — С. 38-42.
 66. Нямцу А.Е. Своеобразие трансформации общекультурных традиций в мировой литературе (теоретические аспекты) / Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 6. — Чернівці: Рута‚ 2004. — С. 47-99.
 67. Нямцу А.Е. Евангельские архетипические структуры в литературе / Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 6. — Чернівці: Рута‚ 2004. — С. 130-147.
 68. Нямцу А.Е. Гоголевская традиция в контексте литературы Х1Х-ХХ вв. //У11 Міжнародні Гоголівські читання: Збірник наукових праць. — Полтава: ПДПУ‚ 2004. — С. 15-24.
 69. Нямцу А.Е. Новозаветная традиция в романе Ж.Сарамаго "Евангелие от Иисуса" // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія "Гуманітарні науки". – Запоріжжя, 2004‚ № 2. — С. 27-35.
 70. Нямцу А.Е. Содержательная функциональность гоголевских традиций в контексте славянских литератур Х1Х-ХХ вв. // Слово і текст: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 16-33.
 71. Нямцу А.Е. Традиции жанра идиллии в романе И.А.Гончарова "Обломов" // Слово і текст: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 153-171.
 72. Нямцу А.Є. Трансформація літературної традиції (закономірності та своєрідність) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 33, частина 2. – Львів: ЛНУ, 2004. – С. 3 – С. 3-7.
 73. Нямцу А.Є. Національне та загальнолюдське у світовому літературному контексті // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Випуск 1 (40). – Полтава, 2005. – Серія "Філологічні науки". -С.3-13.
 74. Нямцу А.Е. Национальное и общечеловеческое в славянских литературах (теоретические аспекты) // Проблеми славістики. Число 1-2. – Луцьк, 2004. – С. 9-17.
 75. Нямцу А.Е. Фаустовская парадигма в фантастике ХХ в. // Від бароко до постмодернізму: Збірник наукових праць. Випуск 7. — Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. — С. 124-133.
 76. Нямцу А.Є. Євангельські структури у сучасному загальнокультурному контексті (теоретичні аспекти) // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. Матеріали наукової конференції. 20-21 жовтня 2005 р. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 164-172.
 77. Нямцу А.Е. "Сходные вспомнить поступки в недавнем прошлом…" // Вестник СевГТУ. Вып. 65: Филология: Сб.науч.тр. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005. — С. 5-18.
 78. Нямцу А.Е. Национальная литература в контексте мировой (теоретические аспекты) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 7. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 5-21.
 79. Нямцу А.Е. "Я, на свою беду, бессмертен…" (к проблеме функционирования традиционного мотива в мировой литературе) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 7. — Чернівці: Рута, 2005. — С.336-357.
 80. Дащенко О., Комарі А. Семантика прізвиськ з одним основним мотивантом /Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 116. Слов’янська філологія – Чернівці: Рута, 2001. – С. 117-128.
 81. Дащенко О.И. Семантическая структура глаголов, мотивированных личными именами // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 4. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 234 – 239.
 82. Дащенко О.И. К вопросу о лингвистической категории "образность". Система и структура східнослов’янських мов: Сучасні тенденції розвитку слов’янських мов: Зб. Наук. праць / Редкол.: В.Г. Гочаров (відп. ред..) та інші. – К.: Тв-во "Знання" України, 2003.
 83. Дащенко О.И. Иноязычные лексические инновации, относящиеся к сфере шоу-бизнеса // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 96-107.
 84. Дащенко О.И. Семантические особенности прилагательных, мотивированных личными именами // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 5. – Чернівці: Рута‚ 2003. – С. 306-311.
 85. Дащенко О.И. Аспекты освоения иноязычной лексики системой руссуого язика // "Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія, 2003. – Вип.6. / Відп.ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ.пед.у-ту, 2003. – С.38-42.
 86. Дащенко О.И. Семная структура лексического значения зооморфизмов на уровне лексико-семантического варианта // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 6 / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 429 – 440.
 87. Дащенко О.И. Категория собирательности в современном русском языке // Слово і текст: Зб. наук. статей. /За ред. А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип..2. – С.309-316.
 88. Дащенко О.И. Эмоционально-экспрессивные средства в художественном дискурсе // Слово і текст: Зб. наук. статей. /За ред. А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип..2. – С.374-381.
 89. Дащенко О.И. Лексические инновации в современном русском языке и их источники // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2005 р. /Упорядник Т.С.Пристайко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С.121-124.
 90. Дащенко О.И. Эксплицитно-имплицитное выражение семантики цвета в поэтических текстах О.Мандельштама // Актуальні проблеми металінгвістики: Зб. наук. статей за матеріалами ІV Міжнародної наук. конференції. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2005. – С.146-148.
 91. Дащенко О.И. Стилистические функции повтора в ранних рассказах М.Горького // Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики: Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції в 2-х томах. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2005. – С.43-46.
 92. Дащенко О.И. Преференции билингва при отборе русских общеязыковых единиц // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: Сб. науч. тр. – К., 2005. – С.179-182.
 93. Дащенко О.И. Семантическая структура производных с субъективно-оценочным значением в русском языке (в сопоставлении с украинским) // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в Украине:. Сб. науч. тр. – К., 2005. – С.220-224.
 94. Дащенко О.И. Производные коннотативы в современном русском языке (в сопоставлении с украински) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 7. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 424-428.
 95. Гураль М.І. "Напруженість" словотвірної структури професійних відперсональних прикметників на -ный // Наукові записки. –Вип. 23. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦКДПУ ім. Володимира Винниченка, 2000. – С. 30-36.
 96. Гураль М.І., Новосьолова А.Г. Російське мовознавство в Чернівецькому університеті // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 93. Слов’янська філологія. Зб.наук.праць. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 72-79.
 97. Гураль М.И. Ассиметрия языковых единиц // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XIV. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 14-16.
 98. Гураль М.И. Художественно-словесная картина в поэтических текстах Р. Рождественского // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2003.- С. 141-154.
 99. Гураль М.И. Языковые средства выражения авторской позиции в "малой прозе" А.Чехова и В.Шукшина // "Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія, 2003. – Вип.6. / Відп.ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ.пед.у-ту, 2003. – С.382-386.
 100. Гураль М.И. Заглавие в структуре чеховских призведений // Слово і Текст: Збірник наукових статей. Випуск 2 / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 364 - 373.
 101. Гураль М.И. Проявление языковой личности в поэтическом тексте сквозь призму цветофоносемантики // Актуальні проблеми менталінгвістики: Зб. наук. статей за матеріалами IV Міжнар. наук. конф. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2005. – С. 149 – 151.
 102. Гураль М.И, Дащенко О.И. Ключевое слово "жизнь" в структуре чеховских произведений // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – Київ: Знання України, 2005. – С.161-171.
 103. Сорвилова Т.В. Перевод повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" на украинский язык // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. Вип. 87: Слов’янська філологія. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 89-93.
 104. Сорвилова Т.В. Структурно-семантическая характеристика сложных имен лиц с выраженной глагольной семантикой, оканчивающихся на –строитель // Наук. вісник Чернівецького Чернівецького ун-ту: Збірник наукових працт. Вип. 83: Слов’янська філологія. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 122-127.
 105. Сорвилова Т.В. Функционально-семантический анализ библейского пласта русской фразеологии // Біблія і культура: збірник наукових статей. Вип. 2 – Чернівці: Рута, 2000. – С. 154-156.
 106. Сорвілова Т.В., Дащенко О.І. Семантика и функционально-стилистические особенности библеизмов в русской поєзии начала ХХ века // Біблія і культура: збірник наукових статей.- Вип. 1. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 200-204.
 107. Сорвилова Т.В. Перевод повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" на украинский язык // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових працт. Вип. 83: Слов’янська філологія. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 122-127.
 108. Сорвілова Т., Томусяк Л. Особливості перекладу повістей Гоголя українською мовою /Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 107. Слов’янська філологія. - Чернівці: Рута, 2001. – С. 156-164.
 109. Сорвилова Т.В. Системные отношения семантических полей, связанных с библейскими символами в русской поэзии золотого и серебряного веков (А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, А. Белый) /Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 300-304.
 110. Сорвілова Т.В. Модальність і темпоральність художнього тексту в оригіналі та перекладі // Науковий вісник Чернівецького університету: Вип. 170-171. Слов’янська філологія: Збірник наукових праць на пошану К.Ф. Германа. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 130 – 134.
 111. Сорвилова Т.В. Проблемы реализации переводческих задач (на примере транскодирования на украинский язык поэзии А. Ахматовой) // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2003.- С. 132-141.
 112. Сорвилова Т.В. Неполные и эллиптические единицы в русской речи: аспекты, статус, функции и границы явления // "Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія, 2003. – Вип.6. / Відп.ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ.пед.у-ту, 2003. – С.337-341.
 113. Сорвилова Т.В. О переводах поэзии Серебряного века на украинский язык (семантический аспект) // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 2 / За ред. А. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 335-347.
 114. Новосьолова А.Г., Гураль М.І. Новоутворення у публіцистичних текстах Михайла Булгакова // Наук. вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Вип. 140. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 102-108.
 115. Новоселова А.Г. Структурные и семантико-стилистические особенности сложных речевых новообразований (на материале современной публицистики) // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2003.– С. 154-164.
 116. Новосёлова А.Г. Речевые новообразования как средство пополнения словарного состава (на материале поэзии Б.Ахмадулиной) // "Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія, 2003. – Вип.6. / Відп.ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ.пед.у-ту, 2003. – С.187-192.
 117. Новоселова А.Г. Речевые новообразования в публицистическом контексте // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції /Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2005 р. // Упорядник Т.С.Пристайко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С.298-300.
 118. Новоселова А.Г. Речевые новообразования с суффиксами -изм, -ость в публицистическом контексте // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 2 /За редакцією А.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – С.326-334.
 119. Тарангул И.Л. Особенности переосмысления традиций литературной сказки в русской драматургии 30-40-х гг. ХХ века // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 48-54
 120. Тарангул И.Л. Традиции литературной сказки в драматургии Е. Шварца // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 5. — Чернівці: Рута‚ 2003. — С. 214-218.
 121. Сурикова И.А. Соединяя противоположности, или Дзэн-пощечина постмодернизму // Слово і текст: Збірник наукових статей. Випуск 1. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 55-64.
 122. Сурикова И.А. Смерть автора – II (засыпая рвы и просыпаясь на границах) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 6 / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 295 – 298.
 123. Сурикова И.А. Магический театр Виктора Пелевина: Видение Черного Пса за секунду до пробуждения // Слово і Текст: Зб. наук. статей. Випуск 2 / За ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 217 - 229.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster…ќЙFk@‘:л N~chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.