2010:05:24
22:35:48

Кандидатська дисертація "Окказиональные и потенциальные слова в публицистике (на материале произведений 1965-1985 годов)"

виконавець: доцент Новосьолова Алла Григорівна

спеціальність: 10.02.01. – російська мова;

тема кандидатської дисертації: "Окказиональные и потенциальные слова в публицистике (на материале произведений 1965-1985 годов)";

науковий керівник (консультант): доктор філологічних наук, професор Звєрєв А.Д.;

установа, де проведено захист: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка;

дата офіційного захисту: 26 грудня 1986 рік.

Анотація

Робота – перший досвід комплексного аналізу мовленнєвих новоутворень. Подається нова класифікація мовленнєвих одиниць (оказіональних, оказіонально-потенційних, потенційних слів), що ґрунтується на комплексному підході, який одночасно враховує структуру, семантику, стилістичну приналежність, контекстне оточення цих елементів індивідуально-авторської стилістики.

Анотация

Работа представляет собой первый опыт комплексного анализа речевых новообразований. Обосновывается и осуществляется новая классификация речевых единиц (окказиональные, окказионально-потенциальные и потенциальные), основанная на комплексном подходе, учитывающем одновременно структуру, семантику, стилистическую отнесенность, контекстное окружение данных элементов индивидуально-авторской стилистики.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‡6я@i«Лchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.